De 4000 woningen van de Alliantie Wonen werden aangeduid

02/04/2019

Brussel, 2 april 2019 – Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag aan betaalbare woningen in Brussel, creëerde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2013 een nieuw huisvestingsplan: de Alliantie Wonen. Om dit project te doen slagen, werd de BGHM belast met de productie van 4000 woningen, waarvan 3000 sociale en 1000 middenklasse huurwoningen.

Vandaag werd dit ambitieuze doel bereikt: 4008 nieuwe woningen werden aangeduid. Om de identificatie van deze woningen te versnellen, heeft de BGHM innovatie en diversificatie centraal geplaatst.

Naast de klassieke methodes voor woningenproductie, beriep de BGHM zich op diverse nieuwe onderzoekprocedures: projectoproepen voor de openbare en privé-sector, aankoop van terreinen, industriepanden en kantoorgebouwen, sleutel-op-de-deuraankopen, en houten prefabwoonpaviljoenen.  

Dankzij de nauwe samenwerking en actieve deelname van de openbare vastgoedmaatschappijen en de gemeenten, konden dankzij deze methodes 3216 nieuwe woningen worden vastgelegd.

Daarnaast konden er 792 bijkomende woningen worden geïdentificeerd dankzij informatie over de strategische zones via Perspective.brussels.

"Deze 4008 woningen geïdentificeerd door de BGHM, in het kader van de Alliantie Wonen, zijn het resultaat van een innoverend beleid dat ik aan het begin van deze legislatuur heb opgestart. Aangezien beschikbare terreinen steeds schaarser worden en de procedures lang duren, was het nodig om te innoveren in de productiemethodes. Daarom werden er sleutel-op-de-deur procedures gelanceerd in samenwerking met de privé-sector, werden kantoorgebouwen en andere lege gebouwen omgevormd tot woningen, werd er begonnen met moduleerbare paviljoenen,… Dit innoverend beleid heeft haar vruchten afgeworpen en hier ben ik heel blij om. Zo kunnen we in de toekomst zuurstof geven aan vele Brusselaars die een woning nodig hebben,” licht Minister van Huisvesting Céline Fremault toe.

 

Brigitte De Pauw, Voorzitter van de BGHM, is tevreden: "Ik ben erg trots dat de BGHM deze belangrijke doelstelling heeft behaald. De openheid van de BGHM om zich te wenden tot andere oplossingen, en de jarenlange inzet van het hele team, hebben hun vruchten afgeworpen. Dit uitstekende resultaat werd behaald dankzij de innoverende oplossingen die de BGHM naar voren heeft geschoven om de aankoop van terreinen en het bouwen van projecten te versnellen.”

 

Van de 4008 geïdentificeerde woningen, werden er 32 reeds ingehuldigd (Park Residentie in Jette), zijn er 159 momenteel in opbouw (Modelwijk blokken 18 tot 22), wachten er 319 op vergunningen en de overigen bevinden zich in verschillende voorbereidende fases (studie, afwachting tot bekendmaking, opdracht voor diensten, voorbereiding van vergunningen). 

Fabrice Cumps, Ondervoorzitter van de BGHM, voegt toe : "De BGHM is zich goed bewust van haar grote verantwoordelijkheid in de komende jaren om deze projecten tot een goed einde te brengen. Via een interne reorganisatie en een nauwe samenwerking met de gemeentes en haar andere partners, stelt de BGHM alles in het werk om de termijnen voor de productie van nieuwe woningen korter te maken. Zij heeft sterk geïnvesteerd in haar teams, die getuigen van de nodige expertise en creativiteit om oplossingen te zoeken om sneller woningen te bouwen. Daarnaast is een vlotte, proactieve communicatie met onze partners noodzakelijk. Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle actoren die betrokken zijn in een bouwproject; we hopen dus om te blijven rekenen op de steun van de gemeentes en het gewest.”

Contactpersoon: