Contour

De BGHM publiceert op regelmatige tijdstippen een informatiemagazine over en voor de Brusselse sociale huisvestingssector.
Het tijdschrift is een link tussen de BGHM, de OVM’s, de huurders en iedereen die op de hoogte wenst te blijven van alles wat met (sociale) huisvesting te maken heeft.

De onderwerpen zijn erg divers: van allerlei weetjes om de energiefactuur te verminderen tot het in de sector gevoerde beleid.

Document(en):